Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Pol, van de / den / der < Pol
Polman
Poll, van de / den / der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Over het toponiem Pol:
- Een pol is in het oosten van het land een benaming voor zandheuveltje, kleine hoogte (in lagere delen plekje grond dat iets hoger ligt), eilandje (en dan ook na drooglegging het hele weidegebied, het eilandje incluis). "Men mene dus niet, dat, indien pol moerasgebied, laag waterig land betekent, het een vervorming is van poel, al kan het in bepaalde gevallen wel eens ermee verward zijn" [Schönfeld-1980, p 38].
- Een pol is een opgeworpen grensheuveltje [L. Aardoom, Caart der Limitten van de Hooge en Vrije Heerlijckhijdt van Het Loo. Een 18e eeuwse kartering van de gemeente Apeldoorn, Alphen aan den Rijn 1989, p 11].
- [R.G.W. Gerrits, 'Pollen; karakteristieke landschapselementen in de Ooijpolder en de Duffelt', in: Van toen naar nu. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundekring De Duffelt 21 (1991), nr 4, p 105-107].
- [J. Linssen, 'Pol, deel van de parochie Heel', in: Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium, Heel 1990, p 154].
- Opmerkelijk is het feit dat het door de beide beekarmen omgeven eilandje de naam De Pol draagt. In de Gelderse Achterhoek is een pol een meer voorkomend verschijnsel en de ligging ervan is nagenoeg gelijk als hier bij het Stroink (boerderij bij Enschede). Vaak ligt er één bij een havezathe of een voorheen belangrijke boerderij. In Westfalen staat op zo'n eilandje vaak een spieker, dat niet alleen als graanopslagplaats dienst deed, maar ook als primitieve verdedigingstoren [Hagens-1979, p 412].
- De Pol is in Ulft een algemeen bekende naam die gebruikt wordt voor dat gedeelte van het dorp Ulft, dat grenst aan Gendringen. Het is een jongere benaming van het huis Holthuysen. Van deze voormalige burcht rest thans nog een opvallende, op een terp gebouwde boerenhoeve [W.J. Winands, Gemeente Gendringen in woord en beeld, Ulft 1983, p 156].
- De Pol te Zenderen = de Hondenborg in de volksmond, was vroeger hoger met een bredere ringgracht [H. Hagens, Boerderijen in Twente, Utrecht 1992, p 131].
- Het landhuis De Poll te Bathmen was oorspronkelijk een spijker (voorraadschuur) naast de boerderij van erve Wilkink ten behoeve van de eigenaar [R. Boonstra, 'Naamgevende boerderijen in Bathmen: De Poll-laan', in: Verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen 9 (1989), nr 2, p 17-19].
- De naam van de boerderij Pol bij de Bielheimer beek is een verkorting van Polkamp, wat weer uit Poelkamp is ontstaan. De Poelkamp was het perceel waarop het huis van het goed Medink stond; vanaf het eind van de 15de eeuw ging men de naam ook voor het goed gebruiken. Poelkamp betekent kamp in of bij de poel [P. Moors, 'Reactie op Boerderijnamen in en om Gaanderen', in: Kronyck van Deutekom & Salehem (1978), nr 8, p 3].
- Pol: niet onder maar naast het huis gelegen [L.H. Maas, 'Toponymie van Warnsveld', in: Boerderij- en veldnamen in Warnsveld, Doetinchem 1991, p 11].
- [R.S. Hulst, 'De Pol te Dreumel onderzocht', in: Tweestromenland. Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis (1983), nr 41, p 20].
- ['Hoeve De Grote Pol', in: Oud-Nijkerk. Tijdschrift van de Stichting Oud-Nijkerk 10 (1991), nr 3, p 1].
- Aan de Blindeweg tussen Montfoort en Harmelen staat de boerderij De Pol, genoemd naar de naburige, in oorsprong middeleeuwse, behuizing van het geslacht Van de Poll [J.W.C. van Schaik, 'Schurenburg', in: Heemtijdinghen. Orgaan van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging 21 (1985), nr 3, p 95].
- [Th.H. Janssen, 'Het voormalige adellijke goed De Waede of De Poll', in: Mededelingen Historische Kring Huessen 9 (1984), nr 1-2, p 4].
- Pollenhof te Hedel, het huis van een familie Van de Poll [J.J.A. Buylinckx, Hedel in 1750, Zaltbommel 1991, p 66].
- Pollenstein te Dreumel, het huis van een familie Van de Poll [A.J.M. Sengers, West Maas en Waal, Gemeente West Maas en Waal 1989, p 31].
• Henrick van de Poll, riddermatige te Dodewaard ca. 1460; i.v.m. het goed De Poll te Ingen [Plomp-1993, p 91, 92].
• Samen met Derick van den Poll wordt Wynalt van den Poll in 1460 genoemd onder de gerichtslieden te Millingen (in Bylant); hun naam kan in verband worden gebracht met de hof ten Poll te Bylant en/of met de Pol te Millingen 'daerop voor desen het huyss Zelant gestaen hefft' [A.G. van Dalen, 'Pachter Wynolt van den Poll', in: Van toen naar nu. Driemaandelijks tijdschrift van de heemkundekring De Duffelt 5 (1975), nr 3, p 58-60].
• Ghijsbert van der Pol, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam = Gijsbert Jansz van de Poll (Montfoort 1529-1607), houtkoper [Dillen van-1941, p 89; vgl. Elias-1903 p 220].
• Lambert Jansz van de Poll (opten Poll), op het goed De Poll aan de Polbeek onder Rijsselt (17de eeuw) [W. Enterman, De Deventer tak van het Overijssels-Gelderse geslacht Schaap, in: GN 36 (1981), nr 4-5, p 150].
• Jan vanden Poll, Nijmegen 1600 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 17].
• [Henk van Woudenberg & Wim van den Berg, 'Scherpenzeelse boerderijen en hun bewoners', in: Oud-Scherpenzeel 24 (2012), nr 2, p 8-32].
• Hendrik Evers van der Pol, landbouwer op De Pol aan de Heukelomse Brink te Bennekom, huw. aldaar 1748; zoon van Evert Goosens, otr. Bennekom 1703 [H.G. Groeneveld, 'Kwartierstaat Groeneveld', in: GN 36 (1981), nr 6, p 200].
• Jacob Aalten van den Poll (Garderen 1738- Putten 1810); zoon van Aalt Hendriksen, huw. Garderen 1723 [G.A. van Driel-van Leeuwen, 'Kwartierstaat Van Leeuwen', in: VG 13 (1988), p 302].
• Henricus van der Pol (Veghel 1747-Uden 1823) [Wim Rovers, 'Kwartierstaat Annemieke de Groot', in: Sprokkelingen Uden 31 (2017), nr 122, p 8-9].
• Aart Petersen (Bennekom 1736-1791); vader van Cornelis Aartsen van de Poll (Bennekom 1788-Ede 1848), landbouwer, die aan de West Breukelderweg in Bennekom woonde en in 1812 te Ede de familienaam Van de Poll aannam; vader van Willem van de Pol (Ede 1830-1906) [Pol van de-1993, p 130].
• Teunis Hendriksen van de Pol (Lunteren 1773-1833); zoon van Hendrik Toonen van de Pol (Bennekom 1736-Lunteren 1804); zoon van Toon Jansen van de Pol, ged. Lunteren 1713, huw. Bennekom 1735 [Oskam-1994, p 48].
• Cornelis Sandersz van de Pol, Scherpenzeel 1792, beleend met de helft van Klein Lambalgen anders genaamd de Pol; zoon van Sander Cornelisz [W.H.M. Nieuwenhuis, Repertorium op de beleningen van de hofsteden rond de Holevoet te Scherpenzeel, Scherpenzeel 1989, p 45].
• Peter van de(r) Pol (Harderwijk 1792-1834); zoon van Reijer van de Pol [Harmen Snel, 'Kwartierstaat: Caro van Eyck', in: GN 72 (2017), nr 2, p 115-117].
• Harm Reijers van der Pol (Doornspijk 1800-Havelte 1862), schaapherder en arbeider, huw. Havelte 1828 (& Jantje wolters Soer), wonend op de Veendijk; zoon van Reijer Harms (Doornspijk 1770-Dinxterveen 1813) & Marrigje Tijmens [W.R. van Engen & R.E. van Engen, 'Kwartierstaat van Jan Lubbinge en Jantje Nijenhuis', in: Onsen Spiker 12 (2001), nr 4, p 10; W.R. van Engen & R.E. van Engen, Het voor- en nageslacht van Jan Lubbinge & Jantje Nijenhuis, Zevenaar 2000].
• Willem Hendrik van de Pol (Hatert 1897-Nijmegen 1988) ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 53 (2006), p 112].
• [A.N.J. van de Poll, De oorsprong van de familie Van de Poll, Zeist 1966].
• [N. Plomp, De oorsprong van de familie van de Poll, Zeist 1966].
• [S. van Haaren, Een regentengeslacht in beeld. Geschiedenis en collectie van de familie van de Poll, Zwolle 1997].
• [W.L.M. van de Poll, Genealogie van het geslacht Van de Poll, Dieren 1988].
• [A.J. van de Pol, Een geslacht Van de Poll, de nakomelingen van Cornelis Aartsen van de Poll, Waalre 1983].
• [A.J. van de Pol, De 16 kwartieren van Rutera van de Pol, geb. te Eindhoven, 3 juni 1961, z.p. z.j.].
• [Henk van Woudenberg, Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden, Barneveld 2006; met een tweede deel: Genealogieën].
• Pol, van de(n); van (der) Pol, van (de(n)) Poll, Vandrepol, van der Pol, Vanterpool:  1. PlN Pol, Mnl. pol: eilandje, hoge plek (MOERMAN). Pol (NL), De POl (OIJ, DR). 1181 Hermanno de Polle, DR (LNT); 1630 Herman Leendertse van der Pol, Wijk (Gen. Ts. M.- en W.-Brabant 1985, 40-48). — 2. Soms var. van Van den Poele. In het oosten heeft Pol trouwens soms de bet. van Poel: 1450 Rijcmanspol = Ricmerspoele in Dulder (OIJ) (MOERMAN).  [WFB2]
• Pol, van de(n); van de Poll, van der Pol: PlN Pol `opgeworpen hoogte, zandheuveltje, hoge plek, eilandje'. Pol (NL), De Pol (OIJ, DR). 1181 Hermanno de Polle, DR (LNT); 1460 Henrick van de Poll, Dodewaard; 1460 Derick van den Poll, Millingen (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: