Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mooren
< Mooren, van der < Moore, van der
Moren, van der
Muren, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Moer, van (der); van de(r) Moere, van der Mooren: PlN Moer in Diever (DR), Heino (OIJ), Loon-op-Zand (NB), Moere (WV), oorspr. ten Moere, of de verspreide PlN ten/ter Moere `veengrond, moeras'. 1309-10 mijn here Jhanne van den Moere, Aardenburg (HAES. 154).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: