Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoogen, van den / der < Hogen, van den / der
Hoogen, van
Hoog, van der
Hoogen
Hoogen, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pieter Jansz vander Hoghe, taxateur t.b.v. de verordening betreffende het innen van 'de honderdste penning' van de bewoners van de huizen te Middelburg in 1576; Adr. vander Hooghe, bewoner het huis 'De Wyngaertrancke' [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 8, 9, 30].
• Johannes van den Hoogen (Oss 1811-Den Bosch 1887) [André Schoones, 'Kwartierblad van Theo van Uden', in: Het Griensvenneke 39 (2014), nr 1, p 2-9].
• Vgl. Van der Hooghe van Borssele ivm. het goed Ter Hooghe te Middelburg [J.M. Debois, 'Het grafmonument voor Jacobus van Borssele en Maria de Varick', in: Mededelingen Historische Kring West-Betuwe 46 (2018), nr 1, p 3-11].
• Hoogen - buurt gem. Reek NB. [Pott-1913, p 179].
• Hoogen, van den; van Hoegen, Verhoog(en), Verhooghe:  1. PlN Ter Hogen: op het Hoge, in Budingen en Geetbets (VB). — 2. Misschien reïnterpretatie van Van Heugen = Van Huyghem = Van Eukem.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: