Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoogen, van den / der < Hogen, van den / der
Hoogen, van
Hoog, van der
Hoogen
Hoogen, de

verklaring:
Wat enigszins hoger ligt in Nederland wordt al gauw als zodanig benoemd. Zodoende zijn er ook vele achternamen die op een plek met een hogere ligging duiden. De familienaam Van den Hoogen, en de lidwoordvariant Van der Hoogen, is in noordoostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg geconcentreerd met Uden als centrum. Maar deze naam is toch ook goed verspreid en we hoeven niet aan te nemen dat het om één familie met één naamsoorsprong gaat. Er zouden in de loop der tijd ook verschillende varianten met elkaar uitgewisseld kunnen zijn. Niettemin wijzen we voor Van den Hoogen vooralsnog één plaats aan als denotatum of naambasis: het buurtschap (Den) Hoogen bij Reek in Noord-Brabant, gelegen tussen Schaijk en Grave.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van den Hoogen', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000-...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

van den / der en