Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Helm, van den / der < Helm
Helm, van
Helmhout
Posthuma van der Helm
Helm de Jong, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• In 1390 werd in Den Haag een herberg 'in den Helm' vermeld. Willem Lubbertsz in den Helm, Amsterdam 1567. De Helm was als uithangteken ouder dan de Kroon, gelijk hij ook in de heraldiek als schilddekking de Kroon is voorgegaan. Duidde de Helm oorspronkelijk een herberg voor edelen aan, ook later bleef daaraan het denkbeeld van een deftige herberg verbonden, al werd er in de Helm op de hoek van het Noordeinde in 1623 tegen prins Maurits samerngezworen. In Maastricht herinnert de Helmstraat aan herberg De Helm aldaar. Jan Jacobsz woonde anno 1572 in een huis met een stenen helm op de geveltop. De naam 'de Vergulde Helm' in Leeuwarden en Dordrecht. Stijntje 'in den Blaauwen Helm' werd in 1566 in de Nieuwe Kerk in amsterdam begraven [Van Lennep & Ter Gouw-1868, I, p 36, 47, 385].
• Augustijn in den Helm, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 33].
• Harpert Danielsz, geb. Loosduinen 1586, kan beschouwd worden als voorouder van het grootste deel van de naamdragers Van der Helm. Hij was helmplanter van beroep en kreeg in die hoedanigheid van Delfland opdrachten om helmgras te planten (o.a. in 1618). Zijn kinderen beginnen de achternaam Van der Helm te voeren [F.J.A.M. van der Helm, Encyclopédie familie Van der Helm, 5, Westland (1500-1800), 's-Gravenhage 2000, p 105-112].
• Naam van een grofsmid [T. van der Loos, 'Het geslacht Van der Helm', in: OV 37 (1982), p 471].
• 1. Willem van der Helm, geb. Gouda of Waddinxveen ca. 1600; nakomelingen in Alphen aan den Rijn. 2. Simon Cornelisz van der Helm, geb. Benthuizen ca. 1600 [F.J.A.M. van der Helm, Encyclopedie familie Van der Helm, 's-Gravenhage 1996-97; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 2, p 45].
• Arij Cornelisz van der Helm, jm. van Waddinxveen, huw. aldaar 1660, lakenkoper, schepen van Zegwaard 1684 [Slootweg-1997, p 77].
• Vgl. NNN: huis- en herbergnaam De(n) Helm.
• [Familievereniging met periodiek: Helm-Nieuws].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
https://ivdnt.org/woordenboeken/zoeken-in-woordenboeken/?w=helm