Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ende, van de / den / der < Enden, van den / der
Eijnde, van den (y)
Ende, van 't
End, van den / der
Hende, van den

varianten en/of samenstellingen:
Aangenend, Aangenendt, Aangenent, Aengenend, Aengenendt, Aengenent, Agenant, Agenent, Agnent, Angeneind, Angenend, Angenendt, Angenent, Van Eijnde, Op 't Eijnde, Vd Eijnde, Vd Eijnden, Van Eijndt, Eind, Van het Eind, Van 't Eind, Einde, Op 't Einde, Vd Einde, Van het Einde, Van 't Einde, Vd Einden, Vd End, Van 't End, (Ende), Op 't Ende, Van Ende, Van het Ende, Van 't Ende, Endema, Endeman, Endemann, Enden), Vd Enden, Endstra, (Endt), Van Endt, Vd Endt, (Endtz, Ent), Van den/der Ent, Van 't Ent, Gerrits vd Ende, Van den Hende?, Opdeijn.
Samengestelde vormen: Balkenende, Van 't Boveneind / Van Bovenend, Ten Nedereind / (Van het / 't) Nederend, Van 't Noordende, (Van) Oostende, Rijnsent, Toorenent / Toornend / Toornent / Torenent, Voorend / Voorendt, Van 't Westeinde / Ten Westeneind / Van 't Westende, Ten Westenend, Zoekende, Zuiderent.