Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Weerd, van de / der
< Weerdt, van de / der < Weert, van de / der
Werdt, van de
Wtenweerde

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Waerden, van der; van der Wa(a)rden, van de Waerde, van de Wardt, van der Wa(e)ren, van der Weerde(n), (van de) Weerden, van de(r) Waart, van de(r) Weert, van de Weerd(t), van de Werdt, van Waart, Verwaard, Verwa(e)rde, Verweirde(r), Verweire, Verwaede, Verwaeren:  PlN Waard(e), Weerd: beemd, aan het water gelegen land, eiland. Ter waarden: wacht, uitkijkpost, D. Warte. 1221 Willelmus de le Warde (TW); 1268 Lots de Warda; 1374 France van der Waerde, Ip. (BEELE); ±1300 Johans van der Warden, L (OGO); 1339 Willem van Waerden; 1379 Bernaerde van der Waerde, Bg. (DF); 1389 Pieter van der Werde, Wervik (DEBR. 1970); 1538 Marie Verwaerden, Duizel-Aw. (AP).  [WFB2]
• Waarde, van; van (de) Waard, van Waart, van de(r) Waart, van der Wart, van der Weerdt, van de Weert, van Werd, Verweire: PlN Waarde (Reimerswaal, Z): 1222 Wilmarsward, 1265 Warde, 1396 Weerde. Waarde < Germ. waritha `riviereiland'. 1269 Theodericus de Warde, Z (OBREEN 218); 1376 Alaerd Jhans sone van den Waerde, Hulster Ambacht (GYSS. 1999, 569); 1380 Grobbe van den Waerde, Hulst (DEBR. 1999, 458); 1421 Coppin van werde, Sluis (PARM;).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: