Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Weerd, van de / der
< Weerdt, van de / der < Weert, van de / der
Werdt, van de
Wtenweerde

kenmerken:
adresnaam
oude spelling

specifieke componenten:

van de / der