Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Water, van de / der < Waterman
Water, de
Wateren, van der
Verwater
Hydoraeus

verklaring:
Geeft aan dat de eerste voorouders met deze naam op een plek woonden die bekend stond als het Water. Omdat 'water' een onzijdig woord is, lijkt het merkwaardig dat in de familienaamconstructie het bepaald lidwoord 'de' is gebruikt; de voor de hand liggende variant *Van het Water, die in een jongere tijd ontstaan zou kunnen zijn, komt niet voor. In de middeleeuwse vorm Van den Water (zie hieronder) is 'den' echter de oude derde naamval van het onzijdige lidwoord. De naamsvorm Van den Water komt tegenwoordig overigens niet meer voor; vermoedelijk is de slot -n weggevallen zodat de vorm Van de Water hieruit voortgekomen is. Vervolgens kan deze vorm hier en daar in het spraakgebruik tot Van der Water ontwikkeld zijn.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van de(r) Water', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

van de / der