Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Valk
< Valk, van de / der < Valk, de
Valkman
Valck, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De naam Van der Valk na verlening van een wapen waarop o.a. een valk afgebeeld [W. Wijnaendts van Resandt, 'Westlandse Valcken en de jacht', in: Liber Amicorum C.C. van Valkenburg, 's-Gravenhage 1985, p 465].
• Jacob Cornelisz van der Valck, geb. 1526-27, schepen van Monster 1558; zoon van Cornelis Jacobsz, ovl. Monster 1558-61 & Niesjen Clasen van der Valck, ovl. Monster 1600-04; dochter van Claes Jacobsz van der Valck, bouwman, ovl. Monster 1554; zoon van Jacob Dirck Jansz, ovl. na 1508 & Marijtje [Slootweg-1997, p 122].
• (Van der) Valck < Claes Jacobsz, Monster 1544, familiewapen verleend door Karel V, 1549, nageslacht naar de valk in het wapen: Valck, later Van der Valck [Zijl van-1989, p 492, nr 6426].
• Claas Willemsz van der Valk, bouwman en schipper, begr. Kwintsheul 1716; zoon van Willem Claasz van der Valk, bouwman en schipper [Markus van-1994, p 29, nr 656].
• [Wimersma Greidanus van-1978: 1982, p 163].
• [Claes-1983, p 161].
• Andries van der Valk (Vlaardingen 1733-1817) [Maarten van Bourgondiën & Peter Hollander, 'Christen geef uw goed! De Algerijnse kaapvaart en slavenhandel in het begin van de negentiende eeuw', in: Jb. CBG 64 (2010) p 5-32, fragmentgenealogie p 26].

afkortingen en bibliografische notaties: