Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Stouwe, van de / der < Stouw, van der
Stouwdam

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Vgl. NNN: stouwe.

afkortingen en bibliografische notaties: