Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Spiegel, van der < Spiegel, van
Spiegelaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jans kinder van den Spegel [Leenmannen Utrecht 1379, p 28].
• Vgl. NNN: Spiegel-toponiemen en Uilenspiegel.
• Spiegel, van der: PlN Spiegel `langwerpig of vierkant water'? Meestal wel huisnaam van een spiegelmaker, zoals `De Grote Speghele' aan de Brugse Spiegelrei. 1235 Gilberto de Speculo (DEBR. 1980); 1287 Goisin van den Spigle, Aalst (CG); 1629 Adriaen van de Spiegel, Vlissingen (NL 5 (1887), 69).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: