Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mooren, van der
< Muren, van der < Mueren, van der
Muuren, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Muren, van der; de Muur, Muuren: Naar de woonplaats bij een muur. Vgl. Mauer, Fr. Dumur. 1284 Iohannem de Muro, Doornik (DEBR. 1980); 1500 Anthonijs van der Mueren, Genk BL (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: