Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Meijs (y)
< Meijs, van der (y) < Meis, van der
Mersch, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Meersch, van der; van der Meers(en), van der Mersch, van der Mers(s)che, van der Meers(s)che(n), van Meers(s)che, Vandremeersch, van der Mars, van de(n) Meersch(e), van de(n) Meerssche, van den Meersshe, van den Mersch, van den Meerssch, van der Meir(s)ch, van de(r) Meirs(s)che, van der Meirtsche, van der Meesch, van der Mesche, van Meessche, van der Messe(n), — Misse(n), van der Meets, van der Meys/Meijs, van der Mest, van der Mie(r)s, van der Miès(e), van der Miège, Miége, Vermeers, Verme(e)rsch, Vormers, Vermeerschen, Vermeerch, Vermeers(e)h, Vermeirs(ch), Vermeirsche, Vermei(r)ssen, Vermeers(s)en, Verme(e)sen, Verme(e)s(ch), Vermeys, Vermiesch, Vermèch, Vermès, Vermesse, Vermis(sen):  Verspreide PlN Meers(ch): beemd, alluviaal land, vooral langs waterloop (KCTD 1945, 242-257). De vormen zonder r door ass. rs/s. 1316 Gillis van der Mersch, Ktr. (DEBR. 1971); 1326 Jan van der Mersch; 1380 Danijn van der Meersch, Ip. (BEELE); 1750 Emerentia Vermeers(ch) = Vermis, Aarsele (VS 1973, 254). — Lit.: F. DEBRABANDERE, Van der Me(e)rsch. LG 1981, 457-9.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: