Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maten, van der
< Matten, van der < Matten

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Made, van de(r); van der Maden, van der Matten, Vermaat: Verspreide PlN Made, Maet(e) `maailand, hooiland, weiland', vgl. E. meadow, D. FN Matt(e). 1336 Dieric van der Made, Egmond (NHC); 1586 Richard Vermaet, Arnhem-Antwerpen (WF); 1508 Jacop van der Maet, Utrecht; 1574 Pieter Cornelisz. Vermaet. ­ Lit.: G.J. VERMAAT, Van der Maeth (Vermaet). NL 79 (1962), 40-55.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: