Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kinderen, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kinder(en), de; de Kindere, (de) Kinders, Kinder, Derkindere(n), (van) der Kindere(n), van de Kinderen, Verkinder(e(n)), Verkindre, Verkind(er)t, Verkyndere(n), Verkyndt, Verkainder(e):  Derkindere(n) is een gen. mv.: van de kinderen. Vgl. Fr. Desenfan(t)s, Lesenfants, Auxenfans. 13e e. Aleydis Puerorum, Anderlecht; 1279 Henricus Filiorum = 1280 Henricus der Kinderen, Steenokkerzeel (LIND. 1947); 1285 Jan der Kindre, Aw. (HB 30); 1368 Jan der Kinderen, Tnh. (VERB.); 1391 Janne vander Kindert; 1428 Heinric vander Kindren, Ktr. (DEBR. 1958).  [WFB2]
• Kinderen, (van) der Kinderen: Eig. Derkinderen, gen. mv. `van de kinderen'; vgl. Fr. Desenfants, Auxenfans. 13e e. Aleydis Puerorum, Anderlecht; 1279 Henricus Filiorum = 1280 Henricus der Kinderen, Steenokkerzeel (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: