Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoogt, van der < Hoogte, van der
Verhoogt
Hoogd, de
Hogt, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Hoogt, van der; van der Hooft, van der Hoofd(e), van het Hoofd, van Hooft: PlN Mnl. hogede, hoochte, hocht, hucht `hoogte' (MOERMAN). Let op de wisseling gt/ft. Sommige vormen kunnen varianten zijn van van den Hove.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: