Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bruggen, van der
Brugge
Verbrugge
< Brugge, van der < Brugge, van
Brugge, ter
Delbrugge
Schootbrugge, van de
Mijnsbrugge, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Pieter vander Brugghe, lidmaat Arnemuiden 1587, wonend bij de Veerse Poort [Lidmatenlijst Arnemuiden, p 8].
• Brugg(h)e(n), van der/n; van der Brigg(h)e, van der Breggen, Verbrugg(h)e(n), Verbreugghe, Verbreugh, Vo(o)rbruggen, Vertbrugghe, Verlrugghe (sic), Verbrigg(h)e, Ter Bruggen:  Heel verspreide PlN ter Brugg(h)e. Brigge met tot i ontronde u is de Wvl.-Ingweoonse vorm; vgl. E. bridge. ±1240 Boidini de Ponte, Deinze (SCHMID); 1326 Thierin van der Brigghe, Ip. (BEELE); 1352 Meggriete van der Brugghe, Ktr. (DEBR. 1970); 1372 ter Brugghen dat Heinryck van der Brugghen te houden plach, St.-Ulriks-Kapelle (TROCH).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: