Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Borch tot Verwolde van Vorden, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Borch tot Verwolde van Vorden bestaat een deel uit een naam die oorspronkelijk aan een bezitting toebehoorde of die een herkomst aanduidt. Het deel Borch is de stamnaam. Zie ook: Nederlands Adelsboek.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: