Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bil, de
Bijl, van de / der
Bilt, van de / der
< Bil, van der < Biltsma

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [G. van Katwijk, Genealogie familie Van der Bil, z.p. z.j.].
• ['Nieuwe boeken', in: Med. CBG 47 (1993), nr 2, p 47].

afkortingen en bibliografische notaties: