Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Avoird, van der
< Avoort, van den / der < Avort, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Avoort, van der; — Avoirt, — Avoird, — Avo(o)rt, — Avro(e)t, — Avraux, — Aevroet, — Avero(e)t, — Avero(o)t, — Averoven, van Deravoirt, Verha(e)vert, Haverrot:  PlN Ter Avoord: voorde, doorwaadbare plaats aan een waterloopje, een Aa, b.v. in Dworp, Neerheilissem, Retie (LIND. 1946', 34-35). 1368 van der Avoirt, Wechelderzande; 16e e. Godefridi de Avort, Weelde (VERB. II, 89, 41). — Lit.: L. VAN DER AVORT, VS 1991, 39-43.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: