Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Pol, van de / den / der
< Poll, van de / den / der < Pol, van
Poll
Pool, van der

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Cornelis Aartsen van de Poll, ged. 1788; zoon van Aart Petersen [A.J. v.d. Pol, Een geslacht Van de Poll, de nakomelingen van Cornelis Aartsen van de Poll, Waalre 1983; vgl. Med. CBG 37 (1983), nr 4, p 25].
• Mr. Frederik van de Poll (1780-1853), burgemeester van Amsterdam, 1828-1836 ['Regenten en burgervaders. Zes eeuwen Amsterdamse burgemeesters', in: Ons Amsterdam 58 (2006), nr 11-12, p 427].
• Willem van de Poll (Haarlem 1816-Nijmegen 1904) ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 53 (2006), p 112].
• [W.L.M. van de Poll, Genealogie van het geslacht Van de Poll, Dieren 1988].
• [Rudi Ekkart & Claire van den Donk, 'Pollen in beeld', in: Gen.CBG 21 (2015), nr 3, p 60-63].
• Pol, van de(n); van (der) Pol, van (de(n)) Poll, Vandrepol, van der Pol, Vanterpool:  1. PlN Pol, Mnl. pol: eilandje, hoge plek (MOERMAN). Pol (NL), De POl (OIJ, DR). 1181 Hermanno de Polle, DR (LNT); 1630 Herman Leendertse van der Pol, Wijk (Gen. Ts. M.- en W.-Brabant 1985, 40-48). — 2. Soms var. van Van den Poele. In het oosten heeft Pol trouwens soms de bet. van Poel: 1450 Rijcmanspol = Ricmerspoele in Dulder (OIJ) (MOERMAN).  [WFB2]
• Pol, van de(n); van de Poll, van der Pol: PlN Pol `opgeworpen hoogte, zandheuveltje, hoge plek, eilandje'. Pol (NL), De Pol (OIJ, DR). 1181 Hermanno de Polle, DR (LNT); 1460 Henrick van de Poll, Dodewaard; 1460 Derick van den Poll, Millingen (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: