Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Arend, van den / der < Arend, den
Arend, van
Arend
Adelaar
Arend Schmidt, van den

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Ariensz van der Arent (van Polanen), bouwman te Zouteveen, beleend door de hofstad Hontshol 1606; zoon van Arent Cornelisz, won. Monster, ovl. na 1606 & Maritgen Jacobsdr, beleend door de hofstad Hontshol 1603; dochter van Jacob Eliasz, beleend door de hofstad Hontshol 1597, ovl. voor 1603 [Slootweg-1997, p 121].
• Pieter Pouwelsz van der Arent, bouwman onder Spaland en Vlaardingerambacht, "Vlaerdingerwout", huw. ca. 1620; zoon van Pouwels Theunisz, bouwman "op 't Wout"; nageslacht: Van der Arent [Zijl van-1989, p 329, nr 786].
• Oorspronkelijk uit Kralingen (17e en 18e eeuw); Maarten van den Arend (1792-1855), begon een kaashandel in Rotterdam, voorouder van een welvarende familie (Tabak Maatschappij Arendsburg) [F. Wilckens, Geschichte der Familie Van den Arend, Bonn 1994; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 2, p 33].
• "De familienaam Van Spronsen is ontstaan uit het patronymicum Spronkzoon. Patroniemen voorafgegaan door 'van (der)' zijn in het Westland niet zeldzaam, bv. ook Van der Arent en Van den Beukel" [P.C.J. van der Krogt, 'Stamreeks Van Spronsen', in: Zuidhollandse stam- en naamreeksen, Rotterdam 1986, p 226-232]

afkortingen en bibliografische notaties: