Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rijken, van de / den / der < Rijk, van den / der
Rijke, van de
Rijken

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Eyken, van der; van der Eijk, van (der) Ey(c)ke(n), van (der) Eij(c)ke(n), van der Reycken, van den Reijken, — Reyken, van der Ick(en), van der Ickx, van der Ieck, Vandéric, van (der) Ee(c)ken, Vonderhecken, van der Reken, van (der) Ecken, (van) Heecke, van Heek(e), Verheijke, Vereyck(em), Vereij(c)ken, Verreijke(n), Verreijcken, Ver(r)ey(c)ken, van der Yken, — Ycke(n), van der Ryken, van der Rijk(en), van de(r) Rijck(e), van de Rijke(n), van de Ryck(e), van de Ry(c)ken, van Drick, van Driken, Veryke, Verijke(n), Verrijck, Verryck, Verrijcke(n), Verrycke(n), Verrijken, Verryke(n), Vereeke(n), Vereeck, Vere(e)cke(n), Verre(c)k, Verrecken, Vereckens, Vereecque, Vereque, Vreeke(n), Vrey(c)ken, Vreijken, Verhee(c)ke(n), Verheck(en), (van den) Eycken, (van) Eyck, van Eecke:  Verspreide PlN ter Eeke, (ter) Eik, ten Eeke: eik. 1245 Henrico de Eke, Har. (DEBR. 1980); ±1300 Jacobs kinder van der Hieken, Wortegem (GPO 2); 1326 Willem van der Eke, Ip. (BEELE); 1377 Willem van Eeken = 1382 Willem van der Eeke; 1378 Oste Eke, Ktr. (DEBR. 1970); 1394 Gielys vander Eyken op sijn hof bider Eyken, Aarts. (MAR.); 1460 jouffrouwe van der Eyken...ter eyken aen Cornelis van der Eijcken erffve, Beert (VMKVA 1940, 265); 1458 Jan van der Eyken = 1478 Jan Vereijke, Aarts. (MAR.). — Lit.: J. LINDEMANS, ES 1913, 40-43.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: