Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Pol, van de / den / der < Pol
Polman
Poll, van de / den / der

verklaring:
Naar diverse pollen (opgeworpen hoogten) zijn huizen en nederzettingen genoemd, die vervolgens ten grondslag aan verschillende familienamen hebben gelegen.
Verwarring kan zijn opgetreden met het toponymisch element poel = 'waterplas, moeras'; vergelijk bijvoorbeeld de boerderijnaam Pol < Polkamp < Poelkamp (te Gaanderen).


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

van de / den / der