Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mosselaar, van de / den < Mosselaar
Mosselaar, van
Mosselaer, van de

varianten en/of samenstellingen:
Moseler, Mosler, Mosselaar, Van Mosselaar, Mosselaer, Van de Mosselaer.