Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamphuis
< Kamp, van de / der < Kamp
Kampman
Camp, van de / den / der
Kemp, van de / der
Kampert

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Schönfeld-1980, p 16, 132].
• Thileman van den Campe, te Woudrichem, leenman van graaf Floris V omstreeks 1280; vgl. Thielman van Sleewijc Janszone Utencampe, 1327 [B.W. Braams, 'Capita selecta uit de oude geschiedenis van Woudrichem en Altena', in: Historische Reeks Land van Heusden en Altena 13 (2004), p 23].
• Coenraet Uten Camp, Den Haag 1385 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee); Arent van den Camp, 1441 (Monster) [Sernee-1920, p 56, 59].
• Boerderijnaam De Kamp te Barneveld. Kampontginningen worden gekenmerkt door een verspreide ligging van de boerderijen met aansluitend het akkerland in onregelmatige blokvormige en door houtwallen omheinde percelen, de zogenoemde kampen [J. Kroes, 'De middeleeuwse kampontginningen in de Gelderse Vallei', in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 89 (1998), p 24, 48].
• [A.P van der Kamp, Het van oorsrong Moeskers-geslacht Van der Kamp uit Groningen, Roden 1981.]
• Boerderij De Kamp, Huinerschoolweg 11 te Huinen = herengoed Ten Camp, al vermeld in 1470, wordt nog bewoond door J. vd. Kamp [H.G. Esveld, 'Huinen van toen tot nu', in: Jaarboek Puttens Historisch Genootschap (1994), p 41].
• [G.A. Overdijk, De nazaten van Hendrik Gerritsz van der Camp, Tiel 1991].
• "Onze geslachtsnaam Van de Kamp stamt uit het Kleefse Land aan de Niederrhein. Mijn familie(naam) gaat aanwijsbaar terug tot 1654. Dit betreft een eerste vermelding van Maes van de K(C)amp in Grieth bij Kalkar als peter bij een doop" [Informant: Jos van de Kamp te Groesbeek, 25-5-2000].
• Huize de Kamp, Peppelendijk 8, Hoonte [Rondum Nee-2017, p 4].
• Vgl. De Kamp in Amersfoort met de Kamperbinnenpoort [NNN].
• Kamp, (van de); van (den) Camp(e), (van de) Camp, op den Camp:  PlN Kamp, Lat. campus: open veld, afgeperkt stuk land. 1252 Beatricem de Campo, Har. (DEBR. 1980); 1378 Aelkin van den Kampe = 1399 Alard du Camp, Ktr. (DEBR. 1970). Zie ook KCTD 1943, 262-7.  [WFB2]
• Kamp, van der; van der Kemp, op den Camp: PlN Kamp, Lat. campus `open veld, afgeperkt stuk land'. 1242 Balduini de Campo, Assenede (GYSS. 1999); 1378 Aelkin van den Kampe = 1399 Alard du Camp, Kortrijk (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: