Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamphuis
< Kamp, van de / der < Kamp
Kampman
Camp, van de / den / der
Kemp, van de / der
Kampert

verklaring:
Wonend bij of eigenaar/pachter van De Kamp of een toponiem met -kamp als tweede lid, ivm. kamp < lat. campus, oorspronkelijk een 'afgesloten omheind stuk land, dat niet tot het gemeenschappelijk grondbezit behoort', met in vele streken de ontwikkeling tot een 'stuk land dat door een met hout begroeid walletje is omgeven'.
De terreinnaam is overgegaan op aangelegen boerderijen en huizen, vergelijk bijvoorbeeld de havezate De Kamp te Hoonte en zo werden bewoners naar hun woning en erf genoemd.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van de(r) Kamp', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

van de / der