Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Haterd, van de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Haterd, van de(r):  PlN Hatert (Nijmegen, G).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: