Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Buuren, van < Buren, van
Bueren, van
Reijersen van Buuren
Büüren van Heijst, van
Buuren van Zon, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Nathan Joseph van Buuren, geb. Buren, in 1795 slager te Vlaardingen [H.J. Luth, 'Joden in Vlaardingen', in: Hist. Jb. Vlaardingen 15 (1991), p 88].
• [A. van Santen, De familie Van Buuren te Wesel en Rotterdam, z.p. 1996].
• Roel van Buuren (Leerbroek 1778 - Oud-Alblas 1858) [Wim van den Heerik, 'Kwartierstaat van Dirk Anthonie Heijkoop', in: Mededelingenblad Hardinxveld-Giessendam 40 (2018), nr 2, p 22-23].
• Buren, van; van Buuren, van Buere(n), van Beuren:  1. PlN Buren (G, OIJ). 1400 Wilperck van Bueren, Tv. (BERDEN); 1416 Gheert van Bueren, Lier (FRANS). — 2. Zie Van der Beuren.  [WFB2]
• Zie BUREN in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: