Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Vliet, van < Vliet, van de / der
Vlietstra
Poortvliet, van
Zantvliet, van
Vloot van Vliet, van der

verklaring:
De familienaam Van Vliet duidt aan dat de eerste naamdragers bij een waterloop woonden die als (de) 'Vliet' bekend stond. De meest bekende Vliet is wellicht de Vliet tussen Delft en Leiden. Een voorbeeld van naamgeving betreft ene Jan Jansz "opt Vliet" die anno 1572 bij de Vliet aan de Kerkweg te Maasland woonde. In de 18e eeuw ontstond de naam in Bleskensgraaf, ontleend aan een waterloop aldaar. Het woord vliet is de West-Nederlandse tegenhanger van het meer in Oost-Nederland gangbare woord beek. Aanvankelijk betrof een vliet een natuurlijke waterloop, maar door de eeuwen heen zijn vele vlieten gekanaliseerd.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van Vliet', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
toponiem

specifieke componenten:

van