Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Schaik, van (ï)
< Schaick, van < Schaijck, van (y)
Schaick Zillesen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Schai(c)k, van; van Schaijk:  PlN Schaijk (NB). 1507 Ghisbertus Schayck, Utrecht (MUL III).  [WFB2]
• Schaik, van Schai(c)k, van Schaij(i)k: PlN Schaijk (NB). Of door d-syncope uit PlN Schadijk in Horst (NL). 1507 Ghisbertus Schayck, Utrecht (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: