Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rosendaal, van
Roosendael, van
< Rosendael, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Rosendaal, van; van Ro(o)sendael, van Roozendael, Rosendahl, Ro(o)zendaal, Roosendaal, Roosendans:  PlN Roozendaal (NB) of Rozendaal (FV, G, ZH). Verder verspreide PlN (ook Bs.). Selvesters lant van Rosendale, Melsbroek (PEENE); 1394 Henrici Rosendaels, Tg. (TYTGAT); 1399 Arnoud van Rozendale (Ktr., DEBR. 2000’); 1404 Arnoud van Rosendale, Aw. (ANP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: