Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rooij, van (y)
< Rooijen, van (y) < Roij, van (y)
Roijen, van (y)
Roon, van
Rooden, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Brouwer-2016, p 46].
• [N. Plomp, 'De eerste burggraven van Montfoort', in: Heemtijdinghen 10 (1974), p 14-24].
• In Jutphaas kwam de naam al voor in de veertiende en vijftiende eeuw. In die tijd waren het gegoede burgers met een familiewapen. De Jutphase tak groeide uit tot één van de grootste families Van Rooijen met nageslacht in Jutphaas, IJsselstein, Montfoort, Utrecht etc. De oorspronkelijke naam van deze familie te Jutphaas en IJsselstein is Van Roeden en later Van Roeyen. Eerst (of Ernst) van Roijen (de Rode, de Roeden), geb. ca. 1340 [Frank Pouw, Familie Van Rooijen te Jutphaas (een oud geslacht), z.p., 1993].
• Voorouder van een familie Van Rooijen uit IJsselstein: Dirck Cornelisz. van Roijen (1650-ca. 1695). Zijn nazaten komen via Vleuten (18e eeuw) en Harmelen in diverse plaatsen in West-Nederland en ook in Canada en de Verenigde Staten terecht [Willem E. van Rooijen, Inventarisatie van de familie Van Rooijen (IJsselstein). Overzicht van ruim driehonderd jaar 1650-1993, Doetinchem 1993].
• Eveneens voorouders van een familie Van Rooijen uit IJsselstein: Jan van Roijen, ged. Jutphaas 1697; zoon van Cornelis van Roje, geb. ca 1665 [Ries van Rooijen, Familie van Rooijen. Verleden en heden ca. 1665 - 1992, IJsselstein 1992].
• Voorouder van een familie Van Rooijen: Petrus Jacobus van Roe, ged. Rotterdam 1675, bleker, zoon van Jacobus Adrianus van Roe; uit de documentatie blijken spellingsvarianten: Jacobus van Rooij, respectievelijk Peter Jacobsz van Ro(o)ij(e)(n) ['Wapenregister', in: Jb. CBG 62 (2008), p 205].
• Adrianus Jansen van Roijen (Puiflijk 1703-Wijk bij Duurstede 1765/81); zoon van Jan Gerrits (= Joannes Gerardus van Gelder), huw. Puiflijk 1702) [Ben van Rooijen, Stamboom Van Rooijen. Wijk bij Duurstede 1675-2007, De Meern 2008].
• Martinus van Rooijen, ged. Rotterdam 1725; zoon van Jacobus van Roij, ged. Rotterdam 1691; zoon van Martinus Frederickx van Roij, ged. Leende 1658, huw. Rotterdam 1688; zoon van Fredericus van Roy [C.M. Verbeek, Van Rooijen in Rotterdam, 2001].
• Rode, (van); van Rhode, (van) Roo, van Ro(e), van Rhoon, van Rooy(en), van Rooij(en), van Roij(en), van Roy(e), van Royen, van Roie, van Roei, van Roeij(en), van Roey(en), van de Ro(e)y, van de(r) Roy, van de Roij, van de(n) Roye:  PlN Schelderode (OV), St.-Agatha-Rode (VB), Sint-Brixius-Rode in Meise (VB), St.-Genesius-Rode, St.-Pieters-Rode (VB), Rode in Komen (H), Roden(DR), Roden in St.-Pieters-Aalst (OV). Of een van de overtalrijke rode-namen. Rode: gerooid bos. 1362 jeghen Jhanne van Rode, Emelgem; 1398 Willem van den Rode, Hulste (DEBR. 1970); 1442 te Rode...Thomas van Rode; 1499 opt Roder velt...Claes van Rode; 1379 Goswini vanden Rode...apud Rode; 1420 Goeswini vanden Rode...in loco dicto ten Rode, Diest (CLAES 1983); 1609 Mergriete van Roy = 1610 Machgriet van Roey, Aarts. (MAR.).  [WFB2]
• Rooij(en), van; van Roo, van Roij(en), (van) Roeijen, van Rooié: Met d-syncope uit de frequente PlN Rode `gerooid bos', o.m. Roden (DR), Sint-Oedenrode, uitspr. rooi (NB), Nistelrode, uitspr. nisselrooi (NB), Stamproy (NL). 1299 dat wij Boudijn van Roden wijsen op sijn goet ende geve hem die heerlijcheit van Roden, hoge ende lage, Zierikzee (OHZ V, 1074); 1599 Gerrit van Roy = 1600 Garritt van Roey; 1605 Pieter van Royen = 1611 Peter Gisbertsen van Roy, Zutphen (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://home.planet.nl/~benf0000/