Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Rosmalen, van
< Roosmalen, van < Roosmalen
Roosemalen
Roosmaelen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Roosma(e)len, van; Rosmalen:  PlN Rosmalen (NB). Evtl. Orsmaal (VB) of Rosmeer (L) (vgl. Rosmeulen). 1396 Melis van Roesmale, Outer; 1396 Arent van Roesmale, Ninove (DE B.); 1682 Peter Rosmalen, Bilzen (SCHOE.).  [WFB2]
• Rosmalen, van; Rossmaal, van Roosmalen: PlN Rosmalen (NB).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: