Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Rij, van < Reij, van (y)
Rie, van
Rije, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• "De familie Van Rij mag gerekend worden tot de oudste Hollandse geslachten. Er wordt voor het eerst melding gemaakt van de familie in 1105. De naam Van Riede, die dan vermeld wordt, is echter nog niet dezelfde als die nu gebruikt wordt. Eerst zal in de 15e eeuw door een verandering van klankbetekenis de naam Van Riede veranderen in Van Rije (...) De familie Van Rij heeft een uitgebreide vertakking. Op dit moment zijn er naast Vlaamse ook drie Hollandse en drie Limburgse takken te onderscheiden" [Dago Hendrikson, De familie Van Rij op een rij, Van verleden tot heden, Spijkenisse/Hoogland 2012].
• [D. Hendrikson, Genealogie Van Riede - Van Rij - Van Reij - Van Rije, Gouda 1997; vgl. Genealogie-CBG 4 (1998), nr 4, p 105].
• [J.D. van Rij, J. van Rij & D. Hendrikson, Stamboom Claas van Rij, Gouda 1979].
• Rie, van; van Rij: Verspreide PlN ten Riede. Rie(t), ride `kleine waterloop, beek'. (De) Riede is de naam van een verdronken gehucht bij Ridderkerk (ZH). 1105 Adelhelmus de Riede (LNT); 1421 Zegher vanden Riede filius Boudins van Ramesdonc bi Sinte Ghertrudenberghe (NB), Brugge (PARM.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: