Database of Surnames in The Netherlands

Name 
Rij, van < Reij, van (y)
Rie, van
Rije, van

verklaring:
De familienaam Van Rij is ontleend aan de plaatsnaam Riede, als zodanig vermeld in een 12e eeuwse (vervalste) kopie van een oorkonde uit 1064, en vervolgens reeds als achternaam in 1105 (Adelhelmus de Riede), gelegen nabij Ridderkerk (= Riederkerk) en de Reijerwaard (Riederwaard), maar bij de overstromingen van 1396 en 1421 verdronken.
Dankzij de klemtoon op de eerste lettergreep is de naam in de latere Middeleeuwen in het spraakgebruik ingekort tot Rie (ook geschreven Rij); men noemt dit taalkundige verschijnsel syncope (vergelijk la uit lade, tree uit trede).

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van Rij', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
toponiem
vormverandering

specifieke componenten:

van