Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh komt een bijzonder tussenvoegsel voor. De naam is als zodanig bekend sinds 18e eeuw. Zie ook: Nederlands Adelsboek 42.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: