Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Oeveren, van < Offeren, van
Oevelen, van
Oevern, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J.C. van Oeveren & C.M. van Oeveren-Nederpelt, Kwartierstaat van de kinderen van Jan Christiaan van Oeveren en Catharina Maria Nederpelt, Veenendaal 1980].
• [Informant: Joop van Oeveren, 18-2-2004].
• Vgl. NNN: toponiem Overen.
• Oeveren, van; Veroeveren:  Wsch. var. van Van Oevelen.  [WFB2]
• Oeveren, van:  Vermoedelijk var. van van Oevelen.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: