Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Laar, van
< Middelaar, van < Middelaar

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gerardus van Midler, Nijmegen 1435, calcarifex (sporenmaker) [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 36].
• Middelaar, boerderij met -laar-naam te Stoutenburg (Utrecht). Laar wijst op een open plek in het bos, die door de mens vrij intensief werd gebruikt, onder meer voor het weiden van vee. Soms waren hier ook drenkplassen voor het vee. Deze laren werden met name in hellende terreinen aangetroffen, vaak in de buurt van beken [J. Kroes, 'De middeleeuwse kampontginningen in de Gelderse Vallei', in: Bijdragen en Mededelingen Vereniging Gelre 89 (1998), p 34, 42, 47].
• Over de plaats (en burcht van) Middelaar aan de Maas (Lb.):
- [Frankewitz-2001, p 196].

afkortingen en bibliografische notaties: