Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Limburg
< Limburg, van < Limborgh, van
Limburgh, van
Limburg Stirum, van
Limburg Brouwer, van
Roest van Limburg

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Paul, Herman en Jan van Limburg (Nijmegen ca. 1385-Bourges 1416), schilders, boekverluchters; zonen van Johannes de Lymborgh, burger van Nijmegen in 1366 ['Nijmeegse biografieën', in: Jaarboek Numaga 51 (2004), p 85].
• Limburg, (van); (van) Limbourg, -borg(h), -boerg, Limborg(s), Limbort, Lemborg, -bourg, -bours, Lambour(g), -bou(x):  PlN Limburg (LU), Fr. Limbourg. Zie De Limbourg. 1505 Peeter vander Elst geheeten Lymborch, Wemmel (OSTYN); 1562 Hubrecht van Limborch, Mtr.-Aw. (AP).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: