Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leeuwen, van < Leeuwe, van
Leeuwen
Leuwen, van
Docters van Leeuwen
Storm van Leeuwen

verklaring:
Duidt op herkomst uit een plaats genaamd Leeuwen: o.a. Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal in Gelderland, in de 12de eeuw Lewen, nu onderscheiden in Beneden- en Boven-Leeuwen, en Leeuwen bij Maasniel in Limburg. Leeuwen kan ook de naamsvorm zijn voor de plaatsen Leuven bij Vuren en Groessen. Gezien de hoge frequentie van deze familienaam kan men geneigd zijn om daar ook de stad Leuven in Vlaanderen bij te rekenen: zouden personen met de naam Van Leuven eertijds in Holland en Utrecht gaandeweg als Van Leeuwen door het leven zijn gegaan? Rond de Gelderse plaats Leeuwen zien we in ieder geval al in de vroege Middeleeuwen personen met de achternaam Van Leeuwen (en spellingsvarianten) vermeld worden.
De plaatsnaam Leeuwen wordt verklaard uit hlaiw = '(graf)heuvel'.
Als familienaam van joodse burgers verwijst Van Leeuwen naar de naam Levie.


kenmerken:
toponiem

specifieke componenten:

van