Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leenen
< Leenen, van < Leen, van
Leening, van
Laanen, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Leenen, van: PlN Leen `leengoed, feodum'. 1381 relicta Jans van den Leene; 1381 Margriete van den Leene, Ossenisse (DEBR. 1999).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: