Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamp, van de / der
Kempen, van
< Kampen, van < Campen, van
Kampen
Kampen, van der
Kampen Wieling, van
Castillon van Kampen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gheerolf van Campen, in 1341 bezitter van land in Campen, een later verdronken ambacht op Noord-Beveland. Klaas Cornelisz van Campen, ovl. voor 24-12-1465, eveneens ambachtsheer, enz. Jan Adriaansz Duvelaar, te Wissekerke dijkgraaf van het westenderdedeel (incl. Campen) in 1510 [L. Priester, Campen en Soelekerke. De middeleeuwse geschiedenis van twee ambachten in het westen van Noord-Beveland, Middelburg 1994, p 39, 48, 52; vgl. de familienaam Duvelaer van Campen!; vgl. akte uit 1513 op p 98].
• Meister Herman van Campen, Zwolle 1449 [Maandrek. Zwolle 1449].
• Bata van Campen, Nijmegen 1517, pistrix (bakkerse) [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 17].
• Pieter van Campen, opperman, Leeuwarden 1547 (Oldehoofsterespel) [Fontes Leovardienses, p 114].
• Willem van Campen, afb. Dirk Barendsz, Schutters van de Handboogdoelen, Amsterdam 1585 (Rijksmuseum). Jacob van Campen (Huygensz), koopman [Dillen van-1941, p xxi, 49, 58 (vgl. Elias p 85)].
• Gerrit Albertss van Campen, Zutphen 1606 [Galema-2000, deel 1, p 2].
• Jacob van Campen (1596-1657), bouwmeester [J. Huisken, Jacob van Campen. Het klassiek ideaal in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1995; vgl. Genealogie-CBG 2 (1996), nr 3, p 66].
• Over de plaatsnaam Kampen (1. gem. Kampen, Overijssel; 2. Kampen, gem. Hontenisse, Zeeland; 3. Kampen, gem. Wonseradeel, Friesland; 4. De Kampen, gem. Niedorp, Noord-Holland):
- [Van Berkel & Samplonius-1995].
• Kampen, van; (van) Campen:  PlN Kampen (Z, NB, NH, NS, SH). 1395 Hannekin Godevaert van Campen, Ktr. (DEBR. 1972); 1414 Peter van Campen, Aw. (ANP).  [WFB2]
• Kampen, van; van Campe(n): PlN Kampen (Z, NB, NH, NS, SH).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kampen2