Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kamp, van de / der
Kempen, van
< Kampen, van < Campen, van
Kampen
Kampen, van der
Kampen Wieling, van
Castillon van Kampen

verklaring:
De familienaam Van Kampen duidt in de eerste plaats op herkomst uit de stad Kampen in Overijssel. De plaatsnaam Kampen is evenwel gefundeerd op het wijdverbreide woord kamp = 'afgeperkt stuk land', van het Latijnse campus 'vlakte, veld', en het toponiem is vele varianten eveneens wijdverbreid. Er heeft bijvoorbeeld ook een Kampen, destijds geschreven Campen, in Zeeland bestaan, waarnaar de bezitter genoemd werd. Men kan ook denken aan een verwijzing naar een van de toponiemen in meervoud De Kampen.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Van Kampen', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
toponiem

specifieke componenten:

van