Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Iperen, van
< IJperen, van (Y)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Barthelmeeus van Yperen, bewoner van een huis te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 31].
• Jan Marcusz van Ypre, waert in de Vechtende Leeu, Leiden 1597. Wellicht uit Iperen of Ypres in België [A.M. Hulkenberg, Zandvliet te Lisse, Alphen aan den Rijn 1982, p 8].
• [Theo van Yperen, 'De Van Yperens, al dan niet van Ieper, en daarmee aangetrouwde families', in: Blesewic. Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Bleiswijk (2001), nr 46, p 3-36].
• [Onder de Iep (familieblad: 1 (1993))].
• [Th.P.M. van Yperen, Genealogie der Amsterdamse (...) Van Yperen's, Dragør 1994-96].
• Het huis van generaal Nicolaes van IJperen vermeld in schetsboek van Van Breen, 1648. Hij had in Guinee de functie bekleed van gouverneur van de Nederlandse bezittingen aan de Goudkust [J. van Venetien & R.M.T. Verwer, "De stede Beverwijk affghetekent door Daniel van Breen 1648-1649", Beverwijk 1974, p 22].
• Iper, van; van Yper(en), Ipers:  PlN Ieper (WV), dat eigenlijk Ijper of Iper zou moeten heten. 1326 Jan van Ypre; 1383 Jan van Yppere, Ip. (BEELE).  [WFB2]
• IJperen, van: PlN Ieper (WV). 1309 Jacob van Ypre = Jacob van Ypere, Aardenburg (HAES. 146).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: