Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoorn, van < Hoorn
Hoorn, van den / der
Hooren, van
Hoorne, van
Horn, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De in 1568 onthoofde graaf van Hoorn was Philip de Montmorency, graaf van Horn bij Roermond. Geeft enkele andere plaatsnamen Horn [A. Schrijnemakers, 'Gelijkluidende namen bron van verwarring', in: Limburg van Mook tot Eijsden. Jaarboek 1983, (1983), p 100].
• Pieter van Hoorn, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam. Jan Jansz van Hoorn (1561-1623); zoon van Jan Simonsz van Hoorn, houtkoper [Dillen van-1941, p 39, 74; vgl. Elias p 295].
• Voorouder van een familie Van Hoorn is Niclaus Horn, uit Bremen = Nicolaas van Hoorn (Bremen 1641-Amsterdam 1681) [Nieuwe boeken, in: Med. CBG 44 (1990), nr 1, p 11; A. Fris, Inventaris van het familiearchief Van Hoorn, Amsterdam 1989, p 7].
• De zerk van Luilef Tonnis, ovl. 1752 te Oosternieland, voorouder van de familie Van Hoorn is in 1940 naar Ulrum vervoerd [T. Juk, Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp, Bedum 1990, p 73; vgl. p 25, 26: toponiem de horne, 1453 (Den Hoorn)].
• [N.J. Westpalm van Hoorn van Burgh, Het geslacht Van Hoorn, 's-Gravenhage 1990; vgl. Med. CBG 48 (1994), nr 1, p 15].
• Grietje Simons van Hoorn (Warfhuizen 1759-Pieterburen 1832); dochter van Sijmen Ennes (Menkeweer 1717-Warfhuizen ca. 1764) & Geertjen Peters Stellema, ged. Winsum 1731 (enz.) [Werkman-1995, p 177].
• Hoorn, van: PlN Hoorn (G, GR, FL, NH, ZH) `hoek'. 1466 Jan van Hoorne, Middelburg (PARM.); 1585 Pieter van Hoorn, Amsterdam (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: