Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hillo, van
Hiele, van
Hille
< Hille, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• De genealogie van een over Nederland verspreide familie gaat terug tot Carel van Hille, afkomstig uit Belle (= Bailleul), die in 1687 poorter van Leiden werd [Ph. van Hille, 'De familie Van Hille in Nederland', in: Vlaamse Stam 1966; WFB].
• Hiel(e), van; van Hille:  Lees Van Niel. 1584 Hans van Hiele, Aw. (AB); 1743 Fr. van Hiel, Zele (afstammeling:) 1831 P.J. van Hille, Zele (VS 1972, 215-218).  [WFB2]
• Hille, (van); Verhille, Verriel(l)e:  1. PlN Hille, Ingw. vorm van Hulle: heuvel. E. Hill. 1267 Johannes de Hille; 1326 Jan van den Hille, Ip. (BEELE). Zie ook van (den) Hulle. — 2. Zie Van Hiel.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: