Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hamel
< Hamel, van < Hamelen, van
Ardesch van Hamel

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [F. Claes, 'Herkomstnamen en immigratie in Diest tot 1400', in: Naamkunde 30 (1998), p 113].
• Joest van Haemell, Zutphen 1607 [Galema-2000, deel 1, p 42].
• Hamel, van:  PlN Hamel in Lummen en Rutten (L). 1382 Dyonisius van Hamele, Ht. (A.GHIJSEN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: