Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hallebeek
< Halbeek, van < Halbach

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jacob van Halbeek (Echt 1749-1807) [Halbeek van-1993, p 204].
• [P. van Halbeek, 'Vier families Van Halbeek wonende naast elkaar op de Bovenstestraat te Echt', in: Jb. Echter landj 3 (1991), p 41].
• [F. Claes, 'Herkomstnamen en immigratie in Diest tot 1400', in: Naamkunde 30 (1998), p 107].
• Halbeek, van:  PlN Halbeek in Donk (L). 1322 Johannes de Halbeke; 1369 Heinric van Halbeke, St.-Tr. (GHYSEN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: